O przeglądach placów zabaw

Co to jest przegląd siłowni plenerowej? Są to czynności, których celem jest sprawdzenie wyposażenia siłowni pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 16630:2015-06 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinna być poddawana każda siłownia plenerowa:

      • oględziny okresowe,
      • kontrola funkcjonalna,
      • kontrola coroczna główna.

Siłownia plenerowa (outdoor fitness) to miejsce służące rozwojowi fizycznemu i psychicznemu i zgodnie z dedykowaną jej normą PN-EN 16630 jest przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, lub dla osób powyżej 1,4m wzrostu. Ponadto, w przypadku montażu sprzętu fitness przy placu zabaw, należy go odgrodzić lub odpowiednio oddalić (zakłada się, że 10m będzie wystarczające), ze względu na występujące w urządzeniach fitness miejsca zmiażdżenia, niebezpiecznych dla dzieci.

Do siłowni plenerowej należy także wyposażenie dodatkowe, jak ławki, tablica regulaminowa, kosze na śmieci, oświetlenie, oraz zieleń i ogrodzenie zamontowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Poziom bezpieczeństwa na terenie poszczególnych siłowni ciągle się zmienia, co jest skutkiem użytkowania, starzenia się, wandalizmu czy też warunków atmosferycznych. Dlatego stan siłowni plenerowych powinien być systematycznie nadzorowany, co powinno pozwolić na podejmowanie racjonalnych działań konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych.